Proffs på personlig service!

Vi riktar oss både till privatpersoner och till företag. Våra ledord är kvalitet och personlig service. Vi står för hela konceptet: måttagning, sömnad och montering. Vi utgår från dig och din miljö, och brinner för att skapa trivsamma och personliga hem.
Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. 

Proffs på offentlig miljö!

Vi har lång erfarenhet av att göra i ordning kontor och andra offentliga miljöer. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök på Ditt företag. Vi står för en totallösning med konsultation, måttagning, sömnad och montering.